Nieuws van LINX mobile solutions

juni 07
Hendrix Genetics, marktleider in de fokkerij van legkippen, gebruikt al enige tijd een 2L applicatie voor het registreren van onderzoeksgegevens van legkippen. In Het Financieele Dagblad van woensdag 13 juni staat een artikel waar uit blijkt dat Hendrix nu ook de wereld van de varkens fokkerij wil betreden. Het gehele artikel kunt u opvragen bij Het Financieele Dagblad. Voor de kale onopgemaakt tekst klik hier.

juni 07
De eerste fase voor het ontwikkelen van een veldregistratiesysteem en een kennisdatabase voor het bedrijf EK Chiconsult (adviseur in o.a. witlofvermeerdering) is voltooid. Het veldregistratiesysteem is door LINX en EK Chi Consult met behulp van 2L in nauwe samenwerking ontwikkeld.

juni 07
Volker Wessel Telecom gaat de komende weken een aantal ID markers van 3M in de grond plaatsen bij de aanleg van een glasvezel netwerk. Eenmaal geplaatst wordt het door LINX ontwikkelde "bollensysteem" getest. Dit systeem bestaat uit handheld systeem met GPS gekoppeld aan de 3M locator. Doel van de proef is om te testen of de markers goed terug te vinden zijn en de informatie van het ondergrondse object ook op locatie beschikbaar komt. Voor meer informatie over de 3M bollen plus de inbreng van LINX zie de brochure "Veilig graven". Deze brochure vindt u onder het kopje brochures op de LINX site.

juni 07
LINX heeft deze maand Ingenieursbureau Oranjewoud een aantal handhelds (WorkAbout Pro) uitgeleverd. De handhelds zullen gebruikt worden voor bodemonderzoek.

juni 07
LINX heeft deze maand Van Steenis Geodesie BV een aantal handhelds (LXE MX3) uitgeleverd. De handhelds zullen gebruikt worden voor een N.A.P project in opdracht van AGI (Adviesdienst Geo-informatie en ICT, het kennis en dienstencentrum van Rijkswaterstaat). Van Steenis Geodesie BV gaat de systemen gebruiken met daarop de software Watpas (A.G.I.).

juni 07
De eerste fase van de pilot die SpeelTopVeilig afgelopen maanden heeft gehouden is succesvol afgerond. Met behulp van 2L zijn de papieren inspectieformulieren omgezet in digitale formulieren voor het inspecteren van speeltoestellen (volgens VWA). In de tweede fase worden de op- en aanmerkingen in de mobiele applicatie verwerkt.

juni 07
De pilot waar WLZ (water Laboratorium Zuid) eerder dit jaar mee begon, met een pilot met als doel 2L in te zetten als veldmodule gekoppeld aan het Laboratorium Management Systeem (LIMS), is positief bevonden. Voor het inrichten van deze pilot moest de flexibiliteit van 2L volledig worden aangewend. Een LIMS is een intelligent managementsysteem dat iedere dag zelf nieuwe informatie klaar zet voor de monsternemers.
Na enkele aanpassingen in de software die tijdens de testperiode naar voren kwamen, kan het systeem in gebruik worden genomen.

juni 07
Precies 2007, dat plaats zal vinden op 5 juli 2007, is een grootschalig landelijk evenement op het gebied van precisielandbouw. Veelzijdige informatie uit praktijkprojecten en praktijkonderzoek, leveranciers van machines en leveranciers van software worden op een overzichtelijke wijze bij elkaar gebracht. De dag bestaat uit een aantal verschillende programma onderdelen:
GEO Adventure Tour, Systeemdemonstraties, Ringdemonstraties stuursystemen en spuittechniek, Zelf rijden op een trekker met stuursysteem, Workshop "Kansen met precisie", Seminar "GPS en Precisielandbouw voor de loonwerker", Presentatieprogramma "Ervaringen uit praktijkprojecten", Demo/workshops "Data-uitwisseling en managementsystemen", Kennisbijeenkomst spuitlicentie en de Infobeurs. Hier presenteert LINX mobile solutions op haar stand haar producten en in het bijzonder systemen die gebruikt kunnen worden in de wereld van Precision Farming. (Onder andere het project "Maaien met de satelliet".)
Ook demonstreert LINX hier het in opdracht van DLV Plant BV ontwikkelde systeem voor digitale registratie van de veldwaarnemingen met behulp van PDA's en GPS.

juni 07
LINX mobile solutions stond dit jaar voor het eerst op de dag van het schaap. Het was een druk bezochte dag met veel geïnteresseerden. Naast een groot aantal schapen was er van alles te zien dat (zijdelings) te maken had met schapen. Aanleiding voor LINX om deel te nemen is de wetgeving rondom electronische I&R.
De overheid heeft plannen om (rond 2010) het electronisch merken van schapen verplicht te stellen. LINX mobile solutions haakt aan bij dit onderwerp door gebruik te maken van de investering van de schapenhouder. Deze moet namelijk investeren in oormerken met transponder en een RFID-reader.
LINX biedt een systeem aan dat gebruik maakt de verplichte electronische I&R door deze te koppelen aan het management systeem van de houder. Het ID van het dier staat in verband met informatie uit de database van de houder behorende bij dit nummer. Deze informatie is, door een applicatie gebouwd door LINX, op locatie in te zien via een mobiele computer. Wanneer de boer een dier scant, zal hij alle relevante informatie over dit specifieke dier kunnen inzien en waar gewenst kunnen aanpassen.
De reacties op de dag waren over het algemeen positief. Kleinere boeren of hobbyhouders zagen voornamelijk op tegen de kosten die met het invoeren van electronische I&R gemoeid zijn. Velen zagen wel het voordeel in van beter gebruik maken van een opgelegde investering.

mei 07
Al enige tijd heeft LINX contact met Birds Eye Foods (voorheen onderdeel van Unilever) in Groot Brittanie. Birds Eye Foods is inmiddels gestart met een pilot. In deze pilot worden de veldwaarnemingen uitgevoerd met behulp van handhelds en voor de pilot speciaal ontwikkelde 2L formulieren.

mei 07
Grontmij afdeling bodem en terrein zet deze systemen in voor milieu inspectie werkzaamheden in opdracht van het RIVM. RIVM stelt hiervoor de door LINX in opdracht van het RIVM met behulp van 2L ontwikkelde veldsoftware ter beschikking.

mei 07
In de ICT bijlage van Het Financieel Dagblad (15 mei 2007) staat een artikel "De gebruiker krijgt het voor het zeggen". Dit artikel gaat dieper in op de zelfredzaamheid van klanten in de ICT wereld en sluit perfect aan op het artikel "Zelf doen is al jaren een succesformule" ook uit deze uitgave. Dit artikel vindt u onder kopje hieronder.
Het artikel, "De gebruiker krijgt het voor het zeggen" kunt u opvragen bij Het Financieele Dagblad. De kale onopgemaakte tekst van dit artikel vindt u hier.

mei 07
LINX ziet het steeds vaker terugkomen in de media. De consument wordt mondiger en bepaalt zelf welk product hij koopt en hoe dit product is samengesteld. Dit is precies wat LINX al jaren beweert. Niet voor niets is het softwarepakket 2L zo ingericht dat de gebruiker zelf bepaald hoe hij zijn systeem voor registratie op locatie inricht en optimaliseert.
"Zelf doen is al jaren een succesformule" is artikel uit de ICT bijlage van Het Financieele Dagblad waarin het succes van IKEA wordt uitgelegd. Een "Zelf doen" formule bij uitstek.
Dit artikel kunt u opvragen bij Het Financieele Dagblad. De kale onopgemaakte tekst van dit artikel vindt u hier.

maart 07
LINX komt telkens nieuwe handhelds tegen op de markt. De volgende zijn door LINX de afgelopen maanden getest en zijn ondertussen ook ingezet bij verschillende projecten.
Unitech PA980
Deze ultra stevige PDA is ontworpen voor de meest ruige omstandigheden (IP67). Hij is geschikt om te werken in temperaturen van -30 C to 50 C, is volledig beschermd tegen stof en water (tot 15 minuten). De terminal is standaard uitgerust met een barcodescanner en is optioneel uit te breiden met een "Gun Grip" met trekker. (Zie foto1)
Unitech PA600
De PA600 is de kleinere ruggedized zakcomputer van Unitech. Deze computer is minder rugged (IP 54) en er is geen barcodescanner geïntegreerd. Wel is hij RFID ready.
LXE MX5
Deze handheld van LXE is identiek aan de Q200 van Itronix. Het is de meest robuuste Windows handheld computer uit de stal van LXE. De handheld is leverbaar met ingebouwde RFID- en barcodescanner en is geschikt om te werken in temperaruren tot -30. Ook deze handheld is uit te breiden met een "Gun Grip" met trekker.
LXE MX3
De LXEMX3 is met zijn afwijkende formaat een bijzondere handheld. Het scherm heeft een formaat van 640 x 240 1/2 VGA LCD. Door het aanwezige QWERTY toestenbord (63 toetsen) is manuele invoer een stuk eenvoudiger. De IP rating van 67 maakt het toestel uitermate geschikte voor het werken in ruige omstandigheden. Deze unit is te leveren met ingebouwde RFID- en barcode scanner.

maart 07
2L nu ook op een smartphone. Hiermee speel LINX in op de laatste technieken. Smartphones worden steeds uitgebreider en krachtiger. LINX verwacht dat in de toekomst deze intelligente telefoons steeds vaker ingezet zullen worden voor inspectie- en field service toepassingen. Deze stap past in de lijn om 2L onafhankelijk te maken van hardware en de verschillende besturingssystemen. Hierdoor is de inzetbaarheid van 2L als gereedschap om mobiele applicaties te ontwikkelen nog groter.

februari 07
LINX heeft recent het Gelders Landschap een aantal digitale boomklemmen uitgeleverd. De klemmen zijn onderdeel van een totaal plan om de houtmeet administratie te verbeteren. In juli zal een nieuw door LINX opgezet houtmeetverwerkingspakket geleverd worden.

januari 07
Het interactief koppelen van 2L aan een LIMS (Laboratorium Informatie Management Systeem) blijkt in de praktijk goed te werken. Enkele laboratoria en onderzoeksinstituten zijn al met LINX in zee gegaan om de vragenlijsten die uit het LIMS systeem afkomstig zijn te koppelen aan digitale formulieren waarmee veldwerkers op pad gaan om monsters te nemen. Met de nieuwe 2L gebruiker Water Laboratorium Zuid (koppeling met Sample Manager van Thermo) verstevigen wij onze positie op deze markt.

januari 07
2L is uitgebreid met de mogelijkheid om digitale kaarten te kunnen gebruiken binnen 2L applicaties. Deze uitbreiding kan u de volgende voordelen bieden:
1. U heeft uw kaarten altijd (digitaal) bij u.
2. Door een koppeling met GPS kunt u zich naar het object laten navigeren. 
3. Het is mogelijk om objecten  in het veld op een digitale kaart localiseren. 
4. Eenmaal aangekomen kunt u via selectie van het punt of het object op de kaart 
    informatie invoeren op een formulier dat bij het object hoort. 
5. U vergroot op deze manier de betrouwbaarheid van uw verzamelde gegevens omdat 
    er met zekerheid gezegd kan worden dat u bij het juiste object staat.
Deze voordelen maken de toepassing uitermate geschikt voor bijvoorbeeld inspecties in een gebied met weinig referentiepunten zoals het buitengebied of voor vastlegging van situaties waarbij aansprakelijkheid een factor is. Hierbij kunt u onder andere denken aan graafschade's of inspectiewerk waarbij schade moet worden vastgesteld.
Onder het kopje Brochures op onze site www.linxmobile.com vindt u meer informatie over het gebruik van digitale kaarten in de wereld van de mobiele datacollectie.

januari 07
LINX mobile solutions presenteert een nieuwe RFID reader (ISO 11784/85, zie foto Archer). Het product is in opdracht van het Amerikaanse Ministerie van Landbouw ontwikkeld voor het identificeren en registreren (I&R) van vee. De reader is in meerdere varianten en lengtes te verkrijgen waardoor hij voor veel toepassingen is in te zetten. Te denken valt aan het uitlezen van transponders in bomen, speeltoestellen, dieren, verkeerslichten, ondergrondse objecten, verhuur objecten, containers in een tracking and tracing proces etc.

januari 07
Iedere maand komen er weer nieuwe modellen uit. De techniek verbetert continu. Hoe maakt u als gebruiker nu een gedegen keuze voor een mobiele computer? De keuze wordt vooral bepaald door hetgeen u met uw systeem wilt doen. Is het bijvoorbeeld belangrijk dat uw mobiele computer tegen een stootje kan of moet hij zelfs bestand zijn tegen vocht? Wat is het gewicht van het apparaat (i.v.m. het hanteren van de computer) en hoe lang gaat de batterij mee? Dit zijn belangrijke criteria voor het maken van een keuze voor een geschikte mobiele computer. LINX mobile solutions is al meer dan 10 jaar actief in de wereld van digitale registratie en heeft hierdoor al veel mobiele computers gezien. Wij leveren de apparatuur van iedere producent en kunnen u dus als onpartijdige tussenpersoon met een goed en eerlijk advies bedienen. In deze nieuwsbrief tonen we een aantal nieuwe modellen die wij in de afgelopen maanden bij klanten hebben ge´ntroduceerd.
ARCHER
De Archer is een ruggedized PDA. Dit wil zeggen dat hij robuust, stof- en waterdicht (IP 67), schokbestendig maar ook makkelijk te hanteren is. Door de fel oranje beschermlaag valt het apparaat goed op binnen de werkomgeving. Dit alles maakt de Archer een uitstekende PDA voor het ruigere werk.
JETT - eye
De JETT-eye is een handheld met geïntegreerde 5 mega pixel camera. Deze camera kan tevens gebruikt worden als barcode scanner. De Jett-eye is zeer ruggedized wat wil zeggen dat hij geschikt is voor gebruik onder ruige omstandigheden.
Panasonic CF-09
De CF-09, het draadloze scherm van Panasonic is een nouveauteit binnen de wereld van mobiele computers. Het is een los scherm dat zelfstandig kan werken maar ook tot een afstand van circa 50 meter per WLAN met een PC kan communiceren. U neemt dus dit scherm met u mee het veld in en laat het systeem achter.Daarbij is het draadloze beeld-scherm bijzonder robuust en ideaal voor het gebruik buiten. Noch een val van een hoogte van 120 cm, noch spatwater kan het beeldscherm deren.

november 06
In het AG-report van 10 november 2006 stond een artikel genaamd "Gebruikers grijpen de macht". De laatste zin van dit artikel is volgens LINX zeer belangrijk. Deze zin is namelijk: ".. ik ben er van overtuigd dat de voordelen van het verschuiven van de verantwoordelijkheid voor persoonlijke IT-instrumenten naar de gebruiker de nadelen daarvan in belangrijke mate zullen overtreffen."
De gebruiker van de IT producten moeten dus de controle hebben over de door hen gebruikte producten en diensten. Dit sluit precies aan bij hetgeen LINX mobile solutions al jaren zegt. "De gebruiker moet de mogelijkheid hebben om zijn systemen voor digitale registratie met eigen inzicht en arbeid kunnen aanpassen." Onze software 2L maakt dit mogelijk.
Het volledige artikel is verkrijgbaar bij Automatiserings Gids. De "kale" onopgemaakte tekst van dit artikel vindt u hier.

november 06
Recentelijk is heeft LINX mobile solutions een pilot project opgestart voor DLV Plant BV. Doel van dit project is het in de praktijk beoordelen van de beoogde voordelen van het uitrusten van deze medewerkers met van GPS voorziene PDA s om de registratie van de veldwaarnemingen digitaal in het veld vast te leggen. De hiervoor benodigde digitale formulieren worden ontwikkeld met behulp van het pakket 2L. Hierbij is nadrukkelijk de eis gesteld dat in een mogelijk vervolgstadium DLV zelf de controle over deze digitale formulieren heeft om zo gewenste veranderingen in eigen beheer te kunnen doorvoeren. De software 2L (Rapid Application Developer (RAD)) maakt dit mogelijk.

november 06
Op 1 november heeft LINX mobile solutions aan het Waterschap Friesland een aantal Xplore pentablets uitgeleverd. Na een door LINX begeleid hardware selectietraject is in augustus van dit jaar door het Waterschap gekozen voor de Xplore pentablet iX104 C3 Dual Mode All Vue.
De pentablets worden ingezet in het kader van een 3 jarig project waarin de gehele legger geactualiseerd dient te worden. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van de software MobileMatrix in combinatie met draadloos aan de pentablet gekoppelde Leica landmeetapparatuur.
De geleverde apparatuur is conform de ROHS richtlijn, deze richtlijn was ook oorzaak van de leveringsvertraging: enkele onderdelen van de nieuwe Xplore C3 voldeden in eerste instantie niet aan deze richtlijn. In de loop van september is deze goedkeuring verleend waardoor de Xplore C3 ook in de EU leverbaar werd.

november 06
2L is uitgebreid met een digitale kaartmodule. Met deze module wordt het mogelijk objecten op de kaart te selecteren en aan deze objecten op locatie informatie toe te kennen. Het is mogelijk om de geïnspecteerde objecten te markeren.

november 06
LINX mobile solutions start dit jaar met het geven van workshops omtrent een thema. Een van de thema's is veredelingsregistratie. LINX is al heel wat jaren actief in het werkveld van de veredeling. Wij hebben veel kennis over de nieuwste ontwikkelingen en mogelijkheden. Wij willen deze informatie graag met u delen. De datum van de workshop is nog niet definitief vastgesteld, dus hou deze site nauwlettend in de gaten.

november 06
LINX mobile solutions start dit jaar met het geven van workshops omtrent een thema. Een van de thema's is Openbare Ruimte. LINX is al heel wat jaren actief in het werkveld van de Openbare Ruimte. Wij hebben veel kennis over de nieuwste ontwikkelingen en mogelijkheden. Wij willen deze informatie graag met u delen. De datum van de workshop is nog niet definitief vastgesteld, dus hou deze site nauwlettend in de gaten.

september 06
LINX mobile solutions is zeer recentelijk gestart met een opdracht van Laboratorium Zuid om het softwareprogramma 2L te koppelen aan een LIMS (Laboratorium Informatie Management Systeem). De uitdaging zit hem vooral in de constante wijzigende vraag van het LIMS systeem naar data. Hier moet een datacollectie pakket op in kunnen spelen. Het lijkt een onmogelijke taak, maar het is LINX mobile solutions gelukt om deze koppeling tot stand te brengen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met LINX mobile solutions middels onderstaande adresgegevens.

september 06
LINX mobile solutions dingt mee naar een opdracht van projectteam "Digispectie". Het project Digispectie heeft als doel om in het veld, ter plaatse van de waarneming door een dijkinspecteur, een aantal (standaard) aspecten vast te leggen. Op dusdanige wijze dat de deelprocessen in het inspectieproces, (diagnosticeren, prognosticeren en operationaliseren) eenduidig en reproduceerbaar worden gevoed met gegevens. Voor de verdere verwerking van de gegevens uit visuele waarnemingen wordt gestreefd naar geautomatiseerde verwerking. LINX heeft zich voor het team gepresenteerd als bedrijf dat mobiele inspectie in het veld (onder ruwe omstandigheden) kan realisren. Koppeling naar het backoffice systeem levert geen problemen op wanneer gewerkt wordt met de software van LINX mobile solutions.

september 06
Tijdens de afgelopen Veluweloop (2006) konden deelnemers zich bij de stand van LINX mobile solutions inschrijven voor een verloting van een POLAR Rs200sd. Deze hardslagmeter met ingebouwde afstand- en snelheidsmeter was erg gewild. Een heel aantal deelnemers heeft zich daadwerkelijk ingeschreven. De week na de Veluweloop is de prijswinnaar bekend gemaakt. De gelukkige is geworden: Kuneke Kromeich uit Utrecht.

september 06
LINX mobile solutions is al enige jaren sponsor van de Veluweloop. LINX is tijdens dit evenement mede verantwoordelijk voor de digitale registratie van de (tussen)tijden van de lopers.

varkens

ondergrondse infra

wipkip

aardbeien

schapen

bollen

verhuur

handhelds

htc smartphone

monster

kaart

archer
Archer Field PC met RFID Reader

Jett eye
Jett eye

Panasonic CF09
Panasonic CF-09

spreadsheet

proefveld

schapen

tomato

berekeningen

bollen