voor meer informatie beweeg uw muis over de verschillende onderwerpen

1996 LINX mobile solutions start als onafhankelijk leverancier van computers voor mobiel gebruik bij onderzoek in het veld. Daarbij werd vaak gebruik gemaakt van de adviezen van LINX om tot een juiste keuze te komen. handhelds
1997 Op verzoek van klanten gaat LINX na een jaar ook software ontwikkelen om de mobiele computers voor bepaalde toepassingen in te kunnen zetten en aan (bestaande) back office paketten te koppelen: software op maat, per project te realiseren.
1998 Om dit gecontroleerd en efficiënt te kunnen doen maar ook de software snel te te kunnen aanpassen en efficiënt te kunnen onderhouden wordt besloten hiervoor het juiste ontwikkelgereedschap in huis te halen. Omdat er geen geschikt product te vinden is besluit LINX dit zelf te gaan bouwen, bedoeld voor eigen gebruik, en werkend volgens het principe van voorgeprogrammeerde bouwstenen. Dit pakket wordt in een periode van 2 jaar gebouwd en krijgt uiteindelijk een naam in overeenstemming met de functie, namenlijk 2L (tool), gereedschap om snel en eenvoudig mobiele toepassingen te ontwerpen, bouwen, testen en toe te passen.
2000 Met dit pakket worden klanten succesvol snel en op maat bediend.
2002 In de loop van de jaren stelt LINX steeds vaker vast dat haar klanten tijdens het ontwikkelen en bij ingebruik name van het systeem terugkomen op de eerder gemaakte keuzes: inspectie speeltoestel intensieve kennisuitwisseling tussen klant en LINX heeft tot gevolg dat het eindproduct veelal afwijkend is van het oorspronkelijk geplande eindproduct.
Voortschrijdend inzicht tijdens de analysefase en het ontwerp en bouwproces zijn hier debet aan, bovendien wordt vervolgens bij operationeel gebruik pas duidelijk hoe het systeem werkelijk moet functioneren en aan welke eisen het daardoor moet voldoen.
3M bollen 2003 Het gebruik maken van dit voortschrijdend inzicht en het centraal stellen van de inbreng van de gebruikers hierbij in plaats van het proberen te voorkomen door vooraf een definief en vastomlijnd programma van eisen op te stellen vormen de basis van de visie van LINX en het doorontwikkelen van het pakket 2L tot het product wat het nu geworden is: gereedschap om snel en eenvoudig mobiele oplossingen ontwerpen, te bouwen, te testen en in de praktijk te optimaliseren: door LINX, door de klant zelf of door LINX en de klant gezamenlijk.
2009 Inmiddels vormt het pakket 2L de spil in de activiteiten van LINX mobile solutions. Er zijn vele honderden toepassingen in gebruik die door LINX in opdracht gebouwd zijn. Daarnaast zijn er ook vele gebruikers die met eigen kennis en arbeid toepassingen ontwikkelen en onderhouden. LINX is door deze ontwikkelingen uitgegroeid tot een toonaangevend specialist op het gebied van geavanceerde mobiele oplossingen.
gebruiker Het is niet de leverancier maar de gebruiker die bepaalt aan welke wensen en eisen de gewenste mobiele systemen moeten voldoen.
programma van eisen De praktijk bewijst dat het vrijwel onmogelijk is voorafgaande aan het bouwproces een volledig sluitend programma van eisen op te stellen.
Voortschrijdend inzicht met betrekking tot het einproduct van zowel de klant als de ontwikkelaar van de software tijdens het bouwproces is onvermijdelijk, en moet geaccepteerd worden als onderdeel van dit proces.
eindproduct Er staat bij voorbaat vast dat er een eindproduct geleverd wordt wat anders is dan oorspronkeliijk vastgesteld.
nooit af Voortschrijdend inzicht en veranderende omstandigheden na oplevering zorgen ervoor dat software nooit af is.
aanpassingen en uitbreidingen Software moet opgeleverd worden met de mogelijkheid om eenvoudig en snel aanpassingen en uitbreidingen te kunnen doorvoeren.
klant zelf Aanpassingen en uitbreidingen moeten ook door de klant zelf uitgevoerd kunnen worden.
onafhankelijk mobiele applicaties moeten onafhankelijk zijn van hardware zodat daarin functioneel en vanuit gebruikersgemak de beste keuze in gemaakt kan worden.
LINX levert advies, hardware en software, als onderdeel of in combinatie als een totaaloplossing.

Advies Door de jaren heen heeft LINX mobile solutions veel ervaring opgedaan en is er veel advies kennis opgedaan over alles wat met mobiele automatisering te maken heeft. Met deze bagage adviseren wij u over systemen voor het digitaal verzamelen en vastleggen van informatie en hoe deze aansluiten bij Uw huidige informatiestromen, maar ook over het optimaliseren van de informatiestromen tussen kantoor en het veld en vice versa. Wanneer uw organisatie nadenkt over het overgaan van een "pen en papier" systeem naar een digitaal systeem kan LINX u de grenzen maar vooral ook de mogelijkheden van de techniek aangeven en de processen in kaart brengen. Het verzorgen van een pilot traject om de besluitvorming te ondersteunen is hier vaak een onderdeel van. Een advies hoe de juiste keuze te maken in hardware, software en eventuele randapparatuur, over de koppeling van Uw mobiele systemen met bestaande of nog te ontwikkelen kantoorsystemen is waardevol. Implementatie van een nieuwe manier van werken dient gecontroleerd en zorgvuldig te gebeuren. LINX verzorgt dit voor u.

Software LINX ontwikkelt voor u software op maat, met behulp van het pakket 2L (tool). Voor onderhoud van de software is het mogelijk een contract af te sluiten op regie basis of voor een vast bedrag per jaar. Ook kan LINX u het pakket 2L (tool) leveren waardoor u zelf (in samenwerking met LINX) uw mobiele applicaties kunt ontwikkelen of kunt onderhouden. Dit geeft de mogellijkheid uw eigen kennis en eigen arbeid in te zetten om de digitale slag te maken. pict5 Bovendien minimaliseert deze werkwijze de afhankelijkheid van de leverancier van de applicatie nu, maar ook in de toekomst. LINX biedt waar nodig ondersteuning in de vorm van trainingen, support op locatie of support via de helpdesk. In de loop van de jaren zijn een groot aantal pakketten ontwikkeld die met een kleine aanpassing geschikt te maken zijn voor uw specifieke situatie. Met 2L (tool) ontwikkelde toepassingen zijn onafhankelijk van de besturingssystemen en formfactors van de mobiele computers: met 2L gebouwde toepassingen draaien daarom op elk mobiel systeem (zie ook Hardware). Met de keuze van de hardware kunt U daarom alle kanten uit en wordt U niet meer gedwongen bij aanvang van een project deze keuze al definitief te maken. Het pakket 2L (tool) kan door LINX, door de klant zelf of door LINX en de klant gezamenlijk gebruikt worden.

Hardware Het aanbod van mobiele hardware is groot en verandert regelmatig. Weet u al of u voor een handheld computer, een PDA, een tablet, ruggedized notebook of een smartphone kiest? LINX mobile solutions kan u adviseren welk systeem het beste bij uw project past en kan u dit systeem op korte termijn leveren. pict6 Daarnaast kan LINX u ook adviseren bij het kiezen van randapparatuur. Of u nu op zoek bent naar GPS systemen, barcode- of RFID scanners of digitale schuifmaten etc., LINX levert de apparatuur, kan er voor zorgen dat deze aan u geleverd wordt en zorgt dat deze geïntegreerd wordt met uw mobiele systeem. Alle hardware wordt geleverd met de mogelijkheid om de standaard fabrieksgarantie uit te breiden met een verlengde garantiecontract, tot maximaal 5 jaar. Deze contracten worden door LINX altijd doorverzekerd bij de producent. De volgende randapparatuur wordt veelvuldig ingezet: GPS units, RFID scanners en markers, digitale schuifmaten , digitale boomklemmen, barcode scanners, weegschalen

De onafhankelijke positie van LINX maakt het mogelijk vanuit het belang van de klant de meest geschikte hardware en randapparatuur per situatie te selecteren en toe te passen.

totaaloplossing In het traject om van een mobiel pen en papier systeem naar een mobiel digitaal systeem over te gaan komen zowel advies, software als hardware aan de orde. Bij het overgrote deel van haar projecten levert LINX de totaaloplossing. LINX maakt daarbij zoveel mogelijk pict7 gebruik van reeds bestaande "proven technology" onderdelen en "linkt" deze aan elkaar tot een werkende oplossing. Wanneer onderdelen niet voorhanden zijn worden deze speciaal voor de betreffende situatie ontwikkeld. Dit betreft veelal de gewenste specifieke software. Voor de koppeling van de mobiele systemen aan de back office systemen wordt gebruik gemaakt van de communicatievoorzieningen of combinaties daarvan die in die situatie het meest geschikt zijn. Dit kan zijn communicatie via kabel,
via e-mail, via FTP uitwisseling of via een daarvoor in te richten Web portal. Instructie en training van gebruikers en begeleiding tijdens de implementatie zijn onderdeel van de totaaloplossing.
markten
LINX bedient klanten in verschillende markten, het profiel van onze klanten is erg divers. Ook de omvang van de organisaties verschilt sterk. LINX definieert markten op basis van de aard van de werkzaamheden en bedient deze direct of via gespecialiseerde resellers. Om een beeld te krijgen waar u ons kunt inzetten geven we enkele voorbeelden van pict8 markten waarin eindgebruikers, zowel nationaal als internationaal, actief zijn:
 • onderzoek bodem, lucht, water
 • onderzoek aan plant en dier
 • inspecties milieu regelgeving
 • inventarisatie en inspectie van de openbare ruimte
 • inspectie handhaving regelgeving openbare ruimte
 • inventarisatie + houtmeten bossen
 • inspecties in de bouw/gebouwen
 • aanleg en beheer ondergrondse infrastructuur
 • field service, logistiek
referenties
brochures
Hieronder treft u een overzicht aan van de op dit moment beschikbare brochures: Zoekt u naar toepassingen welke niet in een van de brochures vermeld zijn, neem dan contact met ons op. Het overzicht van de toepassingen is nog lang niet compleet. De kans is groot dat we u van meer passende informatie kunnen voorzien. Wij weten als geen ander dat er eindeloos veel toepassingen zijn en dat ieder project uniek is.
pilot
doel Bij het uitvoeren van een pilotproject is het van groot belang het doel van de pilot goed te omschrijven. Een veel voorkomend doel van een pilotproject is het aantonen dat het overschakelen van pen en papier naar een digitaal systeem in een bepaalde situatie mogelijk is.
perspectief en draagvlak Met een goed opgezette pilot kunt u laagdrempelig onderzoeken of er perspectief is voor een digitaal systeem binnen uw organisatie en of er voldoende draagvlak is om een dergelijk systeem te kunnen aankopen. pict9
testen Een pilotproject kan ook andere doelen hebben, bijvoorbeeld testen of bepaalde software ook in de praktijk doet wat er van verwacht wordt of het testen van verschillende hardware systemen om tot een keuze te komen.
inrichten van een pilot Na het vaststellen van het doel van de pilot en het begroten van de kosten richten wij in een kort tijdsbestek een mobiel systeem voor digispectie in tbv veldonderzoek of buitendienstactiviteiten, indien nodig inclusief de mobiele hardware en voor de pilot op maat gemaakte software. Hiervoor gebruiken we uw input op het gebied van processen en informatiestromen binnen de organisatie. Wanneer de toepassing klaar is voor gebruik krijgt u de mogelijkheid om deze in de praktijk in te zetten, indien gewenst met begeleiding en instructie.
snelle praktische test Wij streven naar een snelle praktische test waarbij de bedrijfsvoering niet verstoord wordt en waarbij risico en kosten beperkt blijven.
Wilt u een pilot aanvragen? Stuur ons dan een met daarin een uitleg van de toepassing die u zoekt. U kunt ons ook telefonisch bereiken via het nummer 0317-410005.
2L (tool)
In de visie van LINX staat centraal dat de gebruiker uiteindelijk bepaalt aan welke eisen een mobiele oplossing moet voldoen. Daarbij wordt geaccepteerd dat deze eisen tijdens een bouwproces maar ook na het in de praktijk gebruiken van de oplossing veranderen door voortschrijdend inzicht maar ook door bijvoorbeeld veranderingen in de mogelijkheden van de mobiele hardware. LINX houdt bij de oplossingen die zij aanbiedt hier rekening mee.
Dit kan doordat er gebruik gemaakt wordt van de door LINX zelf ontwikkelde Rapid Application Developer 2L:
pict10
2L is een ontwikkelomgeving waarin met behulp van voorgeprogrammeerde functies alle denkbare mobiele applicaties voor digispectie ontworpen, gebouwd en getest kunnen worden. Het systeem bestaat uit een PC ontwikkelomgeving 2 L FIELD Professional Developer en een op een mobiel systeem te installeren basis programma 2L FIELD. De gebruikersinterface is volledig op maat in te richten, in formulier of spreadsheet vorm of in een combinatie hiervan. Afhankelijk van de gewenste schermafmeting past het systeem de grootte aan. Op de te ontwikkelen schermen kunnen knoppen gedefinieerd worden. Deze knoppen kunnen acties ingang zetten, varieerend van controle zaken tot het opstarten van randapparatuur of andere programma's. Voor het koppelen van randapparatuur zijn voorzieningen aanwezig. Dit geldt ook voor de communicatie tussen een mobiel systeem en kantoorsysteem. Afhankelijk van de gekozen voorziening kan deze functie geactiveerd worden. pict11 De applicaties kunnen voorzien worden van de mogelijkheid om digitaal kaartmateriaal te tonen. De kaart kan naar wens interactief gemaakt worden.
Onafhankelijkheid Bij de ontwikkeling van 2L is het begrip onafhankelijkheid centraal gezet: wanneer een mobiele oplossing geleverd is moet het mogelijk zijn zonder de bouwer ervan deze te blijven gebruiken, aan te passen en door te ontwikkelen. Een gebruiker moet vanuit organisatorisch maar vooral ook financieel oogpunt de controle kunnen behouden.
Hiervoor biedt LINX de mogelijkheid aan gebruikers om zelf de beschikking krijgen over 2L om mobiele oplossingen ontwikkelen of door te ontwikkelen. Er zijn 3 varianten om met 2L een toepassing te ontwikkelen:
 1. LINX ontwikkelt de mobiele oplossing
 2. klant ontwikkelt de mobiele oplossing
 3. LINX en klant ontwikkelen in overeen te komen taakverdeling de mobiele oplossing
Onafhankelijkheid Ook met betrekking tot andere belangrijke aspecten is onafhankelijkheid ingebouwd. 2L garandeert bovendien dat u niet afhankelijk bent van:
 • programmeerkennis: om met 2L te kunnen werken is geen kennis van programmeren nodig
pict12
 • hardware ontwikkelingen: 2L applicaties draaien op alle (mobiele) computersystemen. Randapparatuur zoals GPS, weegschalen, RFID- en barcodescanners, schuifmaten van alle producenten zijn hieraan te koppelen.
 • back office systemen: 2L applicaties sluiten aan op alle mogelijke back officesystemen. Ook op dynamische management systemen (bijvoorbeeld LIMS, WMS, ..).
 • toekomstige veranderingen t.a.v. wensen en eisen binnen de organisatie: u heeft de applicatie in eigen beheer en kunt daardoor hierop inspelen.
Meer informatie over 2L vindt u op www.softwareforhandhelds.com of vraag onze demo cd aan.
nieuws
deze pagina is momenteel in revisie juni '07 Hendrix aast ook op varkens aan de wereldtop
juni '07 LINX levert systeem voor EK Chiconsult op
juni '07 Volker Wessel Telecom interesse in bollen systeem
juni '07 Oranjewoud koopt systemen bij LINX
juni '07 LINX levert systemen aan van Steenis Geodesie BV
juni '07 Pilot Speeltopveilig succesvol afgerond
juni '07 WLZ positief over 2L
juni '07 Programma Precies 2007 bekend
juni '07 Dag van het schaap een groot succes
mei '07 Birds Eye Foods start met pilot van LINX
mei '07 Grontmij krijgt opdracht RIVM voor milieu inspectie
mei '07 Artikel Het Financieel Dagblad "De gebruiker krijgt het voor het zeggen"
mei '07 Artikel Het Financieel Dagblad "Zelf doen is al jaren een succesformule"
maart '07 2L nu ook op Smartphone
februari '08 LINX levert Gelders Landschap boomklemmen
januari '07 LINX verstevigt positie in wereld laboratoria
januari '07 2L en interactieve kaarten
januari '07 Presentatie Nieuwe RFID reader
januari '07 Nieuwe Hardware
januari '07 Artikel Gis Magazine "Terra incognita"
november '06 Artikel Automatiseringsgids" Gebruikers grijpen de macht"
november '06 Pilot project DLV Plant BV
november '06 Pentablets voor Wetterskip Fryslan
november '06 Kaartmodule
november '06 Workshop Veredelingsregistratie
november '06 Workshop Openbare Ruimte
oktober '06 Noodzaak inspectie speeltoestellen onderstreept
september '06 2L en LIMS
september '06 Digispectie
september '06 Verloting tijdens Veluweloop
september '06 Sponsoring Veluweloop
december 05 Artikel GIS magazine "LINX & Veilige graven"
nieuwsbrief
Hier vindt u een overzicht van alle uitgegeven LINX nieuwsbrieven.

Nieuwsbrief 2. (jun 07)
Nieuwsbrief 1. (jan 07)

Wilt u de LINX nieuwsbrief digitaal ontvagen, stuur ons dan een met daarin de tekst: "Ik meld mij aan voor de LINX nieuwsbrief." U zult daarop de eerstvolgende LINX nieuwsbrief in uw mailbox ontvangen.
contact
 
informatie:


bezoekadres:Agro Business Park 96
6708 PW
Wageningen
postadres:


Postbus 136
6700 AC
Wageningen
telefoon: +31(0)317 410005
route
route naar LINX mobile solutions
vacatures

Er zijn op dit moment geen openstaande vacatures.
Heb je belangstelling om bij Linx mobile solutions te komen werken, of om een stage- of afstudeerproject te doen, neem dan contact op met Stijn Raaijmakers.


LINX mobile solutions Agro Business park 96 NL- 6708 PW Postbus 136 NL- 6700 AC Wageningen tel: +31(0)317 410005
www.softwareforhandhelds.com, www.linxmobile.com, e-mail: