vta op pentablet
verkeerscontrole
kaart svg viewer
3M bollen meetsysteem tbv ondergrondse infra
veterinaire controle
bol tbv ondergrondse infra
vta digitale inspectie
Panasonic toughbook
unitech handheld
onderzoek waterplanten
Panasonic toughbook
Mitutoyo schuifmaat
digitale inspectie openbare ruimte
Colibri pentablet
onderhoud waterlopen tbv waterschap
Itronix handheld
digitale inspectie speeltoestellen
unitech handheld
VTA inspectie
Xplore pentablet
Jett Eye handheld
Itronix handheld
Archer Field PC
Pentablet
Panasonic pentablet
Unitech handheld
Itronix Fex met auto cradle
Pocket Loox handheld
Mobile Mapper handheld
Jett Eye handheld
Inspectie civiele werken
Psion Wapro handheld
monstername en digitale inspectie
van bodem, lucht en water + GPS
scoringsregistratie proefvelden
veredelingsregistratie proefvelden
vegetatieopname wegbermen
teeltadviseurs registratiesysteem
vooropname en inspectie gebouwen
legionella monitoring en inspectie
tijdregistratie, verkeerstellingen
identificatie en registratie dieren
houtmeten + flora / fauna opnames
taxatie schade aan voertuigen met
foto's en nummerplaatherkenning
inmeten GPS kabels en leidingen
I&R ondergrondse infrastructuur
met behulp van GPS en RFID
inspectie openbare ruimte + GPS:
* speeltoestellen * bomen VTA
* rioleringen * civiele werken
* kwaliteitsmonitoring algemeen
* lichtmasten * straatmeubilair
fokkerij onderzoek (pluim)vee
tracking en tracing opslagterreinen
digitale werkbon service monteurs
over LINX

LINX mobile solutions is een toonaangevende specialist in mobiele oplossingen voor het ondersteunen van uw veldonderzoek, inspectie- en buitendienstactiviteiten. Met haar vele jaren ervaring is LINX een van de meest geroutineerde spelers in deze markt. Maatwerk staat centraal, de gebruiker bepaalt aan welke eisen het mobiele systeem moet voldoen. LINX levert aan eindgebruikers en aan gespecialiseerde resellers. Onze diensten en producten worden in vele markten in binnen- en buitenland succesvol ingezet.

diensten en producten

LINX levert advies, hardware en software, als onderdeel of combinatie. Wij analyseren Uw situatie en adviseren bij het opstellen van de eisen waaraan Uw mobiele systeem moet voldoen. Dit geldt voor de software, de hardware en eventuele randapparatuur en voor de koppeling met Uw kantoorsysteem. Uw toepassing wordt gebouwd met de door LINX ontwikkelde Rapid Application Developer 2L. Dit doet LINX, U kunt er ook voor kiezen dit zelf te doen of in samenwerking met LINX.

Alle systemen kunnen uitgerust worden met GNSS (GPS), digitale camera, barcode- en RFID scanner. Koppeling met bestaande registratie-, meet- en detectieapparauur is mogelijk. Kaarten en objecten kunnen op het mobiele systeem getoond en bewerkt worden. Communicatie met back office systemen wordt afgehandeld via het web (WIFI, 3G, 4G, 5G) of direct via kabel synchronisatie.
De door LINX mobile solutions ontwikkelde apps zijn geschikt voor Windows (7, 10, Mobile), Android en iOS besturingssytemen.